https://bodybydarwin.com
Slider Image

Renare griskoppar kan minska bacons miljöbelastning

2020

Yang säger att medan grisodlare ibland lägger till kosttillskott till grisfoder, skulle det kosta mer på lång sikt än att uppdatera ett grisens DNA. Forskare jämförde transgena svin med icke-transgena svin som matades med samma diet, men med kompletterande enzymer. "Vi fann att de båda hade förbättrat foderutnyttjandet på samma nivå, " säger Yang. Men "våra grisar sparar kostnaderna för att använda dyra kosttillskott för multinationella preparat."

Vissa länder, inklusive Kina, begränsar eller på annat sätt reglerar användningen av genetiskt modifierade svin och andra djur, men Wu hoppas att reglerna så småningom kommer att lossna eftersom grisarna visar sig säkra och kostnadseffektiva. "Våra resultat tyder på att dessa grisar lovar resurser för att förbättra fodereffektiviteten och för att minska koldioxidavtrycket i fläskindustrin, " säger Wu.

Marlene Cimons skriver för Nexus Media, ett syndikerat nyhetsband som täcker klimat, energi, politik, konst och kultur.

Bara sju riktigt utmärkta pennor

Bara sju riktigt utmärkta pennor

Psykologer kopplade en gång autism till schizofreni - och skyllde mammor för båda

Psykologer kopplade en gång autism till schizofreni - och skyllde mammor för båda

Motion verkar verkligen hjälpa till med depression

Motion verkar verkligen hjälpa till med depression